Polityka prywatności

Szanujemy Państwa obawy związane z tym, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które zbieramy za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz za pośrednictwem innych metod komunikacji.
Dlatego też dowiedzcie się w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w zawiązku ze stosowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
Administratorem Państwa danych osobowych jest Magdalena Niewelt prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Niewelt z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Średniej 3. Możesz skontaktować się z administratorem Państwa danych pod adresem:  kontakt@paragrafymody.pl

 

W jaki sposób pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe pozyskujemy w sposób zgodny z prawem. To Państwo decydujecie o przekazaniu nam swoich danych osobowych bądź poprzez zakup produktu tradycyjnego w formie książki czy też produktu elektronicznego, czy też przez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie internetowej. Tym samym podanie danych jest dobrowolne, lecz niepodanie pewnych informacji będzie się wiązało z niemożliwością realizacji usługi.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy oraz jej wykonania. Nie podanie danych będzie skutkować brakiem możliwości jej realizacji. W przypadku przetwarzania, którego podstawą jest Państwa zgoda, podanie danych, które Państwa dotyczą jest dobrowolne, a w przypadku ich nie wskazania nie będziemy mogli ich przetwarzać.

Wskazać jednak należy, iż mogą Państwo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody bez jej cofnięciem. W przypadku niemożności usunięcia danych z uwagi na konieczność ewentualnej obrony przed roszczeniami przez czas wynikający z kodeksu cywilnego, Administrator odniesie się do Państwa żądania, szczegółowo uzasadniając swe dalsze działania.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzamy w następującym celu:

 1. kontaktu z Państwem, w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 2. wykorzystywania cookies na stronie oraz podstronie sklepu na podstawie art. 6 ust. 1    a) RODO,
 3. zawarcia lub wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną w związku ze świadczoną sprzedażą produktów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 4. wystawienia faktury oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w związku ze sprzedażą produktów w sklepie na podstawie art. 6 ust. 1   c) RODO,
 5. tworzenia rejestrów związanych z RODO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
 6. rozpatrzenia reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) RODO;
 7. ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 8. archiwalnym, analitycznym oraz zarządzania stroną internetową na podstawie art. 6 1 lit. f) RODO;
 9. w celu obsługi fanpage na Facebooku pod nazwą Paragrafy mody, jak również wchodzenia w interakcje z osobami, które polubiły ów fanpage na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Komu możemy przekazywać Państwa dane osobowe?

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom, z którymi współpracujemy i które na nasze zlecenie przetwarzają powierzone dane osobowe.

nazwa.pl sp. z o.o., ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, NIP: 6751402920, REGON: 120805512, KRS: 0000594747 – podmiot zapewniający przechowywanie danych oraz pocztę e-mail.

dhosting.pl sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa, NIP: 7010198361
Regon: 141998822, KRS: 0000336780 –  podmiot zapewniający hosting strony.

AFAKTURY.PL, Mekros Ltd, RSBC 102-116 Windmill Road, CR0 2XQ London, NIP: UTR 8006200539 – podmiot udostępniający Administratorowi program do wystawiania faktur.

Przelewy24 należące do DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 7811733852, KRS 0000306513  – w celu obsługi systemu płatności i transakcji elektronicznych.

Facebook Ireland Limited LTD, 4 Grand Canal SQUare, Grand Canal Harbour, Dublin 2, DO2X525, Ireland – podmiot zapewniający platformę, na której znajdują się fanpage Paragrafy mody.

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – podmiot zapewniający narzędzie zabezpieczające Serwis.

Mogą to być również firmy świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, kurierskie lub informatyczne, przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej             z nami umowy i wyłącznie w zakresie, jaki został wskazany w umowie.

Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane także instytucjom nadzorczym oraz organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Wskazać należy, iż Administrator współpracuje z podmiotami o zasięgu międzynarodowym, jak na przykład AFAKTURY.PL, która to ma siedzibę w Wielkiej Brytanii, czy też Facebook Ireland Limited LTD, Google Ireland Limited, co może powodować, iż Państwa dane osobowe będą przekazywane poza EOG lub do kraju, w którym obowiązujące są ograniczenia dla międzynarodowego przekazywania danych osobowych. Podnieść jednak należy, iż w takich przypadkach stosowane są klauzule umowne określone przez Komisję Unii Europejskiej stanowiące mechanizmy zgodności z RODO.

 

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji umowy, a także do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub obrony przed takimi roszczeniami. Ponadto, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany szczególnymi przepisami, w tym przepisami podatkowymi.

W przypadku, kiedy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda, dane osobowe będziemy przechowywać do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Jakie przysługują Państwu prawa w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych?

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak i poprawiania danych. Ponadto, mają Państwo prawo żądania sprostowania swoich danych, usunięcia, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane na podstawie Państwa zgody mają Państwo prawo jej wycofania w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Macie Państwo także prawo do uzyskania kopii danych oraz do przenoszenia swoich danych osobowych oraz do bycia zapomnianym.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem. Organem nadzorczym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

W celu realizacji swoich praw, możecie Państwo zwrócić się do Administratora za pomocą wiadomości e-mail na adres: kontakt@paragrafymody.pl czy sklep@paragrafymody.pl

 

W jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są chronione i przechowywane z należytą starannością. Administrator wdrożył stosowne procedury, używa odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu spełnienie wszelkich wymagań prawnych.

Wskazać należy, iż Administrator analizuje dane w zakresie historii transakcji w sklepie, jak również aktywność na fanpageu na Facebooku, przy czym owa analiza nie wywołuje wobec Państwa jakichkolwiek skutków prawych. Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na jakiekolwiek prawa i wolności.

 

Informacja o plikach cookies

Muszą Państwo wiedzieć także o zapisywaniu przez naszą witrynę tzw. plików “cookies”. Są one wykorzystywane dla celów statystycznych oraz polepszenia funkcjonalności naszej strony. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody, aby przeglądarka zapisywała pliki cookies możecie Państwo je w dowolnej chwili wyłączyć.

Podczas pierwszego wejścia na stronę należy wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne działanie wskazane w komunikacie. Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na cookies.W przypadku niewyrażenia zgody na pliki cookies, wykorzystywane będą wyłącznie pliki cookies własne, konieczne do prawidłowego działania strony.

 

Czym są pliki “cookies”?

To niewielkie pliki tekstowe, które Państwa przeglądarka internetowa zapisuje na Państwa komputerze podczas przeglądania stron www. Pliki te przede wszystkim przechowują ustawienia użytkownika dotyczące np. preferowanego języka czy położenia. Ułatwia to poruszanie się na stronie przy kolejnych odwiedzinach, gdzie ustawienia strony automatycznie zaktualizują się z wcześniej wprowadzonymi ustawieniami.

Więcej na ten temat „cookies” dowiesz się w serwisie pod linkiem
http://wszystkoociasteczkach.pl

 

Jak wyłączyć pliki cookies?

Możecie Państwo wyłączyć pliki cookies dla danej strony, całej witryny (domeny) lub dla wszystkich przeglądanych stron www poprzez zmianę ustawień prywatności w zależności z jakiej przeglądarki korzystacie Państwo.

 

Wykorzystywane narzędzia

Administrator korzysta z następujących narzędzi:

 • formularza kontaktowego umożliwiającego Państwu łatwy kontakt. By skorzystać z formularza, należy podać imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść wiadomości. Podane dane przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności, w celu kontaktu z osobą korzystającą z formularza;
 • formularz zamówienia umożliwiający złożenie zamówienia w sklepie. Konieczne dane zawarto w treści Regulaminu sklepu, a są nimi między innymi: imię i nazwisko, adres dla doręczeń, adres e-mail, NIP, nazwa i siedziba firmy;
 • formularz odstąpienia od umowy umożliwiający odstąpienie od zawartej umowy, stanowiący załącznik do Regulaminu sklepu. Konieczne dane to imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres oraz ewentualnie dane firmy oraz numer rachunku bankowego;
 • formularz reklamacji umożliwiający złożenie reklamacji, stanowiący załącznik do Regulaminu sklepu. Konieczne dane to imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres oraz ewentualnie dane firmy oraz numer rachunku bankowego;
 • fanpage na Facebooku umożliwiający udzielanie odpowiedzi na pytania oraz komunikację, w tym informowanie o produktach. Podstawą przetwarzania danych osobowych podawanych na fanpage’u jest zgoda. W każdej chwili możecie Państwo przestać obserwować fanpage, usunąć polubienie, czy przestać wchodzić w interakcje. Zasady korzystania z fanpage zostały uregulowane bezpośrednio w regulaminie Faceboka;
 • zabezpieczenie reCAPTCHA umożliwiające zabezpieczenie sklepu oraz ograniczające możliwość przesyłania danych niewypełnionych przez człowieka będący usługą Google. Zabezpieczenie może zebrać informację na temat adresu IP, sprawdzając, czy strona odwiedzana jest faktycznie przez człowieka.

 

 Zmiany w niniejszym dokumencie

 Administrator zastrzega, iż Polityka prywatności może być zmieniona z uwagi na nowelizacje prawa, czy rozwój technologii.

Data ostatniej aktualizacji: 10.03.2021r.